Çelik Çatı Sistemleri


İnce cidarlı profillerin kullanılması sebebi ile hafif çelik olarak anılan yapım sistemi ile kurulan çatı konstrüksiyonuna ilişkin temel yapısal prensipler çatı formu, bileşen tipi, bağlantı türleri, modüler koordinasyon kuralları, mertek tipi, deprem ve hortum gibi doğal afetlerdeki performansı olarak bu çalışmada ortaya konulmaktadır. Ayrıca yapısal ağırlık, bileşen, üretim ve montaj özellikleri açısından ahşap çatı sistemi ile karşılaştırılarak, taşıyıcı sistem seçimi aşamasında kullanılacak veriler ortaya konmakta, avantaj ve dezavantajları eğerlendirilmektedir. Bu karşılaştırmada bakım onarım, tesisat geçişi ve yangın karşısında malzemenin davranışı gibi başlıklara da yer verilerek, farklı düzeylerdeki önem dercesine göre değerlendirme yapılmaktadır. Taşıyıcı sistem ile bitirme malzemeleri arasındaki
ilişki de çatı konstrüksiyonu seçiminde öne çıkmakta, ısı, su, nem ve bağlantı özellikleri bakımından sistem ele alınmaktadır. Sürdürülebilirlik kapsamında sistemin geri dönüşüm potansiyeli ve çevresel performansı değerlendirilmekte, çatı sistemi olarak kullanılan hafif çelik konstrüksüyonda varolan esneklik düzeyi incelenerek farklı ihtiyaçlar karşısında sistemin sınırları tanımlanmaktadır.